ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Медична допомога в центрі надається згідно «Порядку  надання первинної медичної допомоги», затвердженому Наказом МОЗ України № 504 від 19.03.2018 за «Переліком медичних послуг з надання первинної медичної допомоги», затвердженим тим же Наказом, а саме

Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.

Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень.

Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом.

Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

Послуги:

  • Надання первинної медичної допомоги;
  • Надання спеціалізованої медичної допомоги;
  • Медичні огляди.

Пріхна Олена Миколаївна

Завідуюча Центром первинної медичної допомоги

Лікар-терапевт

Освіта: Харківський медичний інститут (1990 рік)

Кваліфікаційна категорія: вища

Стаж роботи: 37 років

Копилова Олена Михайлівна

Завідуюча амбулаторією № 1

Лікар-терапевт

Освіта: Харківський медичний інститут (1993 рік)

Кваліфікаційна категорія: вища

Стаж роботи: 25 років

Побідаш Олена Юріївна

Лікар-терапевт дільничний

Освіта: Харківський національний медичний університет ( 2016 рік)

Стаж роботи: 1 рік

Довгань Ірина Олександрівна

Лікар загальної практики - сімейний лікар

Освіта: Харківський медичний інститут (1988 рік)

Кваліфікаційна категорія: вища

Стаж роботи: 30 років

Сушинська Лариса Іванівна

Лікар загальної практики - сімейний лікар

Освіта: Владивостоцький медичний інститут (1992 рік)

Кваліфікаційна категорія: вища

Стаж роботи: 30 років

Хаустова Ірина Олександрівна

Лікар загальної практики - сімейний лікар

Освіта: Ставропольський медичний інститут (1995рік)

Кваліфікаційна категорія: вища

Стаж роботи: 21 рік

Гончарова Олена Олексіївна

Лікар загальної практики - сімейний лікар

Освіта: Харківський медичний інститут (1982 рік)

Кваліфікаційна категорія: вища

Стаж роботи:  36 років

Бачинська Аліна Володимирівна

Лікар загальної практики - сімейний лікар

Освіта: Запорізький медичний інститут (1989 рік)

Кваліфікаційна категорія: вища

Стаж роботи: 29 років

Нікітенко Ольга Григорівна

Лікар-терапевт дільничний

Освіта: Полтавський медичний інститут (1990 рік)

Кваліфікаційна категорія: перша

Стаж роботи: 27 років

Ситнік Ольга Сергіївна

Лікар-терапевт дільничний

Освіта: Харківський національний  медичний університет (2009 рік)

Кваліфікаційна категорія: перша

Стаж роботи:  10 років

Новікова Наталія Олексіївна

Лікар-терапевт дільничний

Освіта: Харківський медичний інститут  ( 1994 рік)

Кваліфікаційна категорія: перша

Стаж роботи: 37 років

Попова Ірина Єгорівна

Лікар-терапевт дільничний

Освіта: Харківський держаний медичний університет ( 2001 рік)

Кваліфікаційна категорія: вища

Стаж роботи: 18 років

Голованьова Юлія Іванівна

Лікар-терапевт дільничний

Освіта: Національний медичний університет (м.Київ)

Кваліфікаційна категорія: без категорії

Стаж роботи: 5 років.

Фірсов Олег Вікторович

Лікар-терапевт дільничний

Освіта: Харківський медичний інститут

Кваліфікаційна категорія: вища

Стаж роботи: 28 років.

Гаврюш Анастасія Сергіївна

Лікар-терапевт дільничний

Освіта: Харківський державний медичний університет

Кваліфікаційна категорія: без категорії

Стаж роботи: 4 роки.

Четверікова Юлія Олександрівна

Лікар-терапевт дільничний

Освіта: Харківський державний медичний університет

Кваліфікаційна категорія: без категорії

Стаж роботи: 3 роки.